Różności

Becikowe 2017 – jak dostać jednorazowe 1000 zł na dziecko?

Becikowe to jednorazowe 1000 zł na dziecko z tytułu urodzenia. Jest to podstawowe świadczenie, które początkowo należało się wszystkim rodzicom.  Od 2012 roku wprowadzono ograniczenie dochodowe na członka rodziny. Sama z niego korzystałam w tym roku i postanowiłam, że opisze Wam zasady przyznawania świadczenia, bo wyrosło wokół tego sporo mitów.

Komu należy się becikowe w 2017 roku?

W 2017 jednorazowe 1000 zł becikowego za urodzenie żywego dziecka otrzymają rodzice, u których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł netto.

Kto może otrzymać becikowe?

 • rodzic nowo narodzonego dziecka,
 • opiekun prawny dziecka,
 • opiekun faktyczny dziecka,

Co zrobić aby dostać becikowe?

 • Wypełnić wniosek o becikowe i przygotować wszystkie potrzebne dokumenty. Listę dokumentów znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
 • Złożyć wniosek.
 • Czekać na odpowiedź urzędu.
 • Czekać na wypłatę becikowego.

Wymagane dokumenty do becikowego 2017:

 • wniosek o becikowe,
 • dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty albo paszport. Jeśli jesteś cudzoziemcem — weź odpowiednią kartę pobytu,
 • ksero aktu urodzenia wszystkich dzieci i oryginały do wglądu
 • zaświadczenie lekarskie albo od położnej, które potwierdza, że matka dziecka była podczas ciąży pod opieką lekarską i opieka zaczęła się nie później niż od 10 tygodnia ciąży — dostaniesz je od lekarza albo położnej,
 • samodzielnie napisane oświadczenie, że wcześniej na to samo dziecko nie pobrano już becikowego (jeśli instytucja, w której składasz wniosek, poprosi cię o takie oświadczenie),
 • oświadczenia albo zaświadczenia o dochodach osób z rodziny.

 

Moja rada !!!

Lista dokumentów, które potwierdzą dochód Twojej rodziny, zależy od Waszej sytuacji. Dlatego najlepiej skontaktuj się ze swoim urzędem i dowiedz się, jakie dokumenty musisz dostarczyć. Dzięki temu zaoszczędzisz czasu i niepotrzebnych nerwów.

Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów to:

 • oryginał zaświadczenia  z Urzędu Skarbowego o wysokości rocznego dochodu
 • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych we wskazanym roku
 • oryginał zaświadczenia z ZUS bądź od pracodawcy LUB oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, które rzeczywiście były odprowadzone we wskazanym roku
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni we wskazanym roku
 • oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne

Zaskoczyłam się bardzo pozytywnie w moim urzędzie. Okazało się, że Urząd sam ściąga sobie dochody moje i małżonka z odpowiedniego urzędu skarbowego. Nie musiałam więc donosić dokumentów o dochodzie.

Jeżeli składasz wniosek w 2017 roku do 31 października to pod uwagę brany jest dochód za 2015 roku. Od 1 listopada już dochód za 2016 rok.

Gdzie należy złożyć wniosek o becikowe?

Wniosek składamy w miejscu wyznaczonym przez gminę – może być to Urząd Miasta czy Ośrodek Pomocy Społecznej, ale istnieje też możliwość przesłania dokumentów drogą elektroniczną, do czego jednak jest potrzebny uwierzytelniony podpis elektroniczny.

Jak wypełnić wniosek o becikowe?

W formularzu należy wpisać dane własne oraz dziecka (lub dzieci), dane członków rodziny, nazwę organu, do którego opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne (czyli np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wojskowe Biuro Emerytalne, Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub inne).

Ile jest czasu na złożenie dokumentów?

Na złożenie dokumentów mamy 12 miesięcy od momentu urodzenia się dziecka. Jeżeli złożymy je później wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Kiedy otrzymam pieniądze?

Najpóźniej do końca miesiąca, w którym nastąpiło złożenie wniosku. Z zastrzeżeniem, że jeżeli złożenie wniosku nastąpiło po 10 dniu miesiąca to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

 

A czy wiesz już jakie świadczenia przysługują ojcu po urodzeniu dziecka? To nie tylko urlop ojcowski. Sprawdź tutaj.