Różności

Nie tylko urlop ojcowski, czyli prawa ojca po urodzeniu dziecka

Narodziny dziecka to wielkie wydarzenie dla młodych rodziców. Ogromna radość, nie do opisania. W ferworze tej radości często świeżo upieczony tato zapomina o swoich prawach. Dlatego w małym skrócie pomogę poznać prawa ojca po narodzinach dziecka.

Po urodzeniu dziecka z dobrodziejstwa naszego systemu prorodzinnego skorzystać może również tata. Z artykułu dowiesz się jakie prawa przysługują ojcu po urodzeniu dziecka.

Urlop ojcowski – komu się należy?

Urlop ojcowski jest przywilejem pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Przyznawany jest na specjalny wiosek pracownika, któremu urodziło się dziecko. Urlop ojcowski może być wykorzystany równocześnie z urlopem macierzyńskim przez matkę. Może z niego skorzystać zarówno biologiczny ojciec jak i adopcyjny.

Jeżeli ojciec nie skorzysta z przysługującego mu urlopu, musi być świadomy, że nie będzie mu się należał z tego tytułu żaden ekwiwalent pieniężny.

Wymiar urlopu ojcowskiego

W 2017 roku wymiar urlopu wynosi 14 dni kalendarzowych (wlicza się sobota, niedziela i święta). Jest on niezależny od tego czy ojcu urodziło się jedno czy więcej dzieci.

Kiedy urlop ojcowski może się rozpocząć?

Możesz z niego skorzystać już od 1 -go dnia życia dziecka.

Do kiedy trzeba go wykorzystać?

Od 2 stycznia 2016 roku urlop możesz wykorzystać do ukończenia przez dziecko 24 miesięcy.

Możesz wykorzystać go jednorazowo – ciągiem przed dwa tygodnie lub podzielić go na dwie części po 7 dni.

Jak załatwić urlop ojcowski?

 • Należy złożyć pisemny wniosek u pracodawcy, najpóźniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem.
 • Najczęściej do wniosku wymagane jest dołączenie kopii aktu urodzenia dziecka.
 • Urlop ojcowski jest płatny 100% średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy.
 • Rodzice dziecka nie muszą być w formalnym związku aby z niego skorzystać.
 • Z urlopu ojcowskiego może skorzystać również ojciec adopcyjny. Ma na to 24 miesiące od momentu uprawomocnienia się decyzji o przysposobieniu dziecka. Jednak dziecko nie może mieć ukończone 7 lat.
 • Prawa do urlopu ojcowskiego nie ma ojciec pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Urlop tacierzyński + komu pryzsuguje urlop tacierzyński?

 • Z urlopu może skorzystać ojciec przejmujący od mamy dziecka część urlopu macierzyńskiego. Wtedy kiedy matka rezygnuje z kontynuacji urlopu i decyduje się na powrót do pracy
 • Ojciec zatrudniony na umowę o pracę będzie mógł skorzystać z urlopu tacierzyńskiego tylko wtedy gdy matka miała prawo do urlopu macierzyńskiego.
 • Łącznie maksymalnie może wykorzystać 38 tygodni urlopu (urlop macierzyński to 20 tygodni, z czego 14 tygodni po porodzie ma obowiązek wykorzystać tylko matka, pozostałe 6 tygodni może wykorzystać ojciec. 32 tygodnie to urlop rodzicielski, który może być wykorzystany również przez ojca)
 • Ojciec przebywający na urlopie tacierzyńskim jest chroniony przez prawo, nie może zostać zwolniony, należy mu się zasiłek macierzyński i po zakończeniu w pracy musi zostać przywrócony na to samo stanowisko.

Jakie formalności przy załatwieniu urlopu tacierzyńskiego?

 • Matka musi złożyć wniosek do pracodawcy o rezygnację z pozostałej części urlopu. Taki wniosek powinna złożyć najpóźniej 7 dni przed planowym powrotem do pracy.
 • Ojciec w swojej pracy składa wniosek o urlop tacierzyński razem z dołączonym wnioskiem o rezygnację z urlopu przez matkę dziecka.
 • Wniosek powinien zawierać informację z jakiej części urlopu macierzyńskiego skorzystała matka.
 • Urlop tacierzyński rozpoczyna się zaraz po zakończonym urlopie macierzyńskim.

Zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad żoną bądź dzieckiem

O tej możliwości mało kto wie, więc z niej nie korzysta. A dzięki temu tata może spędzić pierwszy miesiąc w domu razem z żoną i dzieckiem. A nie trzeba powtarzać, że te pierwsze chwile są bardzo ważne dla całej rodziny.

Ojcu przysługuje 14 dni zwolnienia lekarskiego na opiekę nad żoną po porodzie.

Jest to tradycyjne zwolnienie lekarskie płatne 80% wynagrodzenia.

Nie trzeba być w związku formalnym alby z niego skorzystać.

 

Kto może wystawić zwolnienie?

 • Zwolnienie na opiekę nad żoną może wystawić lekarz prowadzący ciążę.
 • Przy wyjściu ze szpitala można poprosić o takie zwolnienie lekarza.
 • Lekarz rodziny również może wystawić Ci takie zwolnienie.

Dwa dni urlopu z tytułu urodzenia dziecka – dla kogo?

Jest to urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka i przysługuje ojcu dziecka. Może z niego skorzystać ojciec dziecka.

Jakie dokumenty do uzyskania urlopu?

 • Wniosek do pracodawcy o udzielenie urlopu okolicznościowego razem z dołączonym aktem urodzenia dziecka.
 • Pracodawca nie może takiego urlopu odmówić.
 • Urlop jest pełnopłatny.
 • Szerzej opisane prawa znajdziesz w kodeksie pracy oraz Ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Jeżeli interesują Cię podobne wpisy zajrzy do wpisu o becikowym, z którego dowiesz się jak otrzymać takie świadczenie.

 

Uważasz że są to przydatne informacje? W takim razie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza.

Miło mi będzie, jeżeli te cenne informacje puścisz w świat i udostępnisz na FB.